Struktur Organisasi

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN AN-NIZHOMIYAH CILODONG

Pendiri                              : 1. H. Abdul Somad

                                             2. Hj. Nuriyah

                                             3. Drs. H. Moh Noor, MM

                                             4. Drs. H. Acep Subadri

                                             5. Drs. H. Ahmad Sadeli, M.Pd.I

Dewan Pembina

Ketua                                 : Drs. H. Moh Noor, MM

Anggota                             : 1. Drs. H. Acep Subadri

  2. Hj. Nuriyah

  3. dr. Ani Barkah, M.Kes

  4. Dra. Hj. Sunarti

Pengurus

Ketua Umum                                 : Drs. H. Ahmad Sadeli, M.Pd.I

Wakil Ketua I                                 : Musyarofah, S,Ag, MM

Wakil Ketua II                                : Rohmatuloh, S.Ag, MM

Sekretaris Umum                          : Abdul Muhyi, S.Pd.I

Wakil Sekretaris                            : Ahmad Juaeni, S.Ag

Bendahara Umum                        : Wahdah, S.Ag

Wakil Bendahara I                        : Abdullah Ubay Sidik, SE

Wakil Bendahara II                       : Abdul Hoir, S.Pd.I

Bidang-Bidang

Pendidikan dan Dakwah               : Dra. Siti Nur Rohmah, M.Pd

Pondok Pesantren                        : Ust. Saefudin

Penelitian dan Pengembangan   : Dedeh Kartini Ratna J, S.Ag, MM

Sosial                                             : Kartika Laela, S.Pd, MM

Usaha & Ekonomi                          : Akalia, S.Pd, M.Psi

Aset & Wakaf                                 : Robiatul Adawiyah, S.Pd

Hubungan Masyarakat                  : Listiani, S.Pd

Pembangunan                               : Edi Prihartono

Dewan Pengawas

Ketua                                              : Muis Ali, SE

Anggota                                          : Iskandar, S.Si