Hyme An-Nizhomiyah

HYMNE AN-NIZHOMIYAH

(Karangan Drs. H Ahmad Sadeli M.Pd.I)

Disinilah wadah kita di An-nizhomiyah

Memajukansyi’ar Islam

Qur’an Sunah landasannya

Berpedoman Pancasila

Ikhlas dalam berAmal

Mengentaskan kebodohan

Mencerdaskan umat

Mengembangkan pengetahuan

Mengabdi pada masyarakat

Iman, Ilmu, Amal sholeh

Menjadi tujuan

Bersemilah An-nizhomiyah

Semoga tetap jaya